About

OSNOVNI PODACI

Udruženje građana “PODMORNIČAR” osnovano je 19. novembra 2004. godine sa sedištem u Beogradu, na adresi datoj na prvoj strani sajta i ima svoj ogranak u Novom Sadu. Udruženje je svoju godišnju skupštinu održalo 4. oktobra. 2008. godine u Beogradu i na njoj je izabrano novo rukovodstvo udruženja.

Udruženje građana “PODMORNIČAR” posebno zahvaljuje imenovanoj Školi na saglasnosti da se naše Udruženje registruje na njihovoj adresi. Sa Školom imamo višegodišnju uspešnu saradnju u obrazovanju njenih učenika – budućih pomorskih i mašinskih kadrova.

Ovde možete pogledati naš STATUT.

Rukovodstvo

 

Na poslednjoj Izbornoj skupštini održanoj 11. novembra 2017. godine u skladu sa novousvojenim Statutom izabran je predsednik skupštine kapetan bojnog broda u penziji Milan Jovanov i Upravni odbor  na čelu sa predsednikom mt pukovnikom u penziji Slobodanom Živanićem.

   CILJEVI

Ciljevi i zadaci Udruženja građana “Podmorničar” su razvijanje i negovanje tradicije podmorničara, naučno i stručno istraživanje podmorničarstva (ne samo u vojne svrhe), obrazovanje podmorničara i drugih stručnjaka i razvijanje svesti o sadržini i zaštiti ekoloških i ljudskih prava u ovoj oblasti.

Članovi udruženja mogu da postanu svi bivši podmorničari sa prostora bivše SFRJ, saradnici koji su učestvovali u projektovanju, izgradnji, remontu, kao i kompanije i preduzeća koji su isporučivali opremu, uređaje ili na bilo koji način doprinosili razvoju podmorničarstva, sarađivali i družili se sa pripadnicima podmorničke jedinice, kao i svi oni koji žele da se druže sa podmorničarima. Trenutno naše Udruženje ima 136 članova iz zemlje i inostranstva.

Naše Udruženje (osnovano 19.11.2004) ima odličnu saradnju sa istorodnim društvima:

  • Društvo “PODMORNIČAR” iz Ljubljane (osnovano 18.11.2006),
  • Udruga “PODMORNIČAR” iz Pule (osnovana 28.03.2008) i
  • Udruženje  građana „Podmorničar“ iz Tivta (osnovano 28.10.2012).

Predstavnici našeg Udruženja prisustvuju osnivačkim i godišnjim skupštinama ostalih udruženja, kao i njihovi predstavnici na našim. Tako podržavamo zajedničke napore u afirmisanju podmorničarstva, objavljujemo knjige iz života i rada, razmenjujemo iskustva, evociramo uspomene, dogovaramo i planiramo zajedničke aktivnosti.

KRATAK ISTORIJAT UDRUŽENJA

Osnivački odbor u sastavu : Milutin Milanović, Vladimir Milatović, Vojislav Medić i Nikola Otaš, svi iz Beograda, sazvao je osnivačku skupštinu Udruženja građana “Podmorničar” dana 19. 11. 2004. godine u Beogradu.

Skupština je održana u prostorijama Centralnog Kluba Vojske SCG, ul. Braće Jugović br.19, a prisustvovalo je 15 osnivača i to: Milutin Milanović, Dobrivoje Todorović, Vlado Marunić, Milan Komar, Nikola Sokolić, Vladimir Milatović, Ljubisav Prole, Milovan Vrcelj, Sava Nikolić, Džemail Paučinac, RatkoVučetić, Vojislav Medić, Gojko Šolajić, Simo Panić i Nikola Otaš.

Prvi predsednik Udruženja bio je Milan Komar, zamenik predsednika Dobrivoje Todorović, sekretar Vojislav Medić i članovi Upravnog odbora Sava Nikolić i Vladimir Milatović.

Izabran je i prvi tročlani Nadzorni odbor: predsednik Nikola Sokolić, zamenik predsednika Gojko Šolajić i član Nikola Otaš.

Lice ovlašćeno za zastupanje u postupku upisa u registar bio je Vojislav Medić.

Na poslednjoj Izbornoj skupštini održanoj novembra 2014. godine izabran je Upravni odbor Udruženja u sastavu: Dragan Kosanović, Ratko Patrnogić, Aleksandar Veličković Darko Kolar, Novak Kovačević, Vlado Marunić i Milisav Mijović. Upravni odbor je, na odvojenoj sednici za predsednika UO ponovo izabrao Dragana Kosanovića, a za zamenika predsednika UO Ratka Patrnogića. Za članove Nadzornog odbora, na istoj Skupštini izabrani su Branko Đurđević (predsednik NO), Dobrivoje Todorović i Nikola Otaš (preminuo 22.novembra 2016).

Naša izdanja

About

Izdavači monografije “Podmorničarstvo Jugoslavije“ su podmornička društva iz Beograda, Ljubljane i Pule. Knjiga je objavljena 2012, a obrađuje period od 08.04.1928. tj. od uplovljenja prvih podmornica nabavljenih u Engleskoj za Mornaricu Kraljevine SHS u Tivat, pa sve do ukidanja jedinice od strane Vrhovnog saveta odbrane Državne zajednice Srbija i Crna Gora 31.03.2005.

Monografija ima 460 stranica, podeljenih u šest poglavlja, a u njenom pisanju učestvovalo je 29 lica, pretežno podmorničara. Štampana je u „Rotografici“ Subotica u tiražu 1000 primeraka.

Glavni i odgovorni urednik je Milan Komar.

Monografija se još može nabaviti uplatom na račun Udruženja (uplatnica u prilogu) ili naručiti na telefone za kontakt.

Monografija „World Submarine Museums“ (Podmornički muzeji sveta) delo je Milana Komara, a na 350 stranica obrađuje sve muzejske eksponate podmornica u svetu: 97 velikih podmornica, 50 malih (džepnih), 94 podmornička memorijala, 15 prvih podmornica, 10 spasilačkih, 16 podmorničkih atrakcija i 5 + 3 u odeljku otvaranje uskoro.

Knjiga je promovisana u Tivtu u okviru Dana podmorničarstva 07.04.2017, a štampana je u tzv. nultoj kopiji (pilot knjiga).

Autoru predstoji dogovaranje sa mogućim izdavačima, štampanje i ponovna promocija knjige.

About
About

Na godišnjoj Skupštini našeg udruženja 08.10.2016.g. pokrenuta je inicijativa za pisanje knjige pod radnim naslovom „Priče iz dubine“ koja bi trebala da se tematski i simbolično nasloni na objavljenu monografiju “Podmorničarstvo Jugoslavije“ i u kojoj bi se u nešto slobodnijoj formi iskaza od pomenute Monografije našle brojne priče iz bogatog istorijata jugoslovenskog podmorničarstva, a za koje nije bilo mesta u prvom delu.123

Tom prilikom su zamoljeni predstavnici ostala tri društva (Ljubljana, Pula i Tivat) da animiraju svoje članstvo kako bi se do kraja 2017. prikupio radni materijal, kao i da predlože svoje predstavnike u Uređivački odbor koji bi dalje brinuo o koncepciji i strukturi knjige, te fazama rada do završetka.

ISTORIJAT JUGOSLOVENSKOG PODMORNIČARSTVA

Ukoliko Vas zanima više informacija o istorijatu Jugoslovenskog podmorničarstva ovde možete pročitati više informacija.
Ukoliko Vas zanima više informacija o istorijatu Jugoslovenskog podmorničarstva ovde možete pročitati više informacija.