UDRUŽENJE GRAĐANA “PODMORNIČAR”

 

            Udruženje građana “PODMORNIČAR” osnovano je 19. novembra 2004. godine sa sedištem u Beogradu, na adresi datoj na prvoj strani sajta i ima svoj ogranak u Novom Sadu. Udruženje je svoju godišnju skupštinu održalo 4. oktobra. 2008. godine u Beogradu i na njoj je izabrano novo rukovodstvo udruženja.

            Udruženje građana “PODMORNIČAR” posebno zahvaljuje imenovanoj Školi na saglasnosti da se naše Udruženje registruje na njihovoj adresi. Sa Školom imamo višegodišnju uspešnu saradnju u obrazovanju njenih učenika – budućih pomorskih i mašinskih kadrova.

 Udruženjem od 4. oktobra 2008. godine rukovode:

 

 
Zamenik predsenika
Ratko Patrnogić
Predsednik
Dragan Kosanović

 

Ciljevi i zadaci Udruženja građana "Podmorničar" su razvijanje i negovanje tradicije podmorničara, naučno i stručno istraživanje podmorničarstva (ne samo u vojne svrhe), obrazovanje podmorničara i drugih stručnjaka i razvijanje svesti o sadržini i zaštiti ekoloških i ljudskih prava u ovoj oblasti.

            Članovi udruženja mogu da postanu svi bivši podmorničari sa prostora bivše SFRJ, saradnici koji su učestvovali u projektovanju, izgradnji, remontu, kao i kompanije i preduzeća koji su isporučivali opremu, uređaje ili na bilo koji način doprinosili razvoju podmorničarstva, sarađivali i družili se sa podmorničarskom jedinicom i njenim članovima, kao i svi oni koji žele da se druže sa podmorničarima. Trenutno udruženje iz zemlje i inostranstva ima 136 članova.

                       Naše Udruženje ima odličnu saradnju sa istorodnim društvima:

Predstavnici našeg udruženja prisustvovali su osnivačkim skupštinama ovih udruženja i podržali njihove napore u afirmisanju podmorničarstva. Inicirali smo i daćemo podršku za osnivanje društava u Tivtu i Splitu, gde živi veliki broj naših kolega podmorničara.

 

 

KRATAK ISTORIJAT UDRUŽENJA

 

            Osnivački odbor u sastavu : Milutin Milanović, Vladimir Milatović, Vojislav Medić i Nikola Otaš, svi iz Beograda, sazvao je osnivačku skupštinu Udruženja građana "Podmorničar" dana 19. 11. 2004. godine u Beogradu. Skupština je održana u prostorijama Centralnog Kluba Vojske SCG, Braće Jugović br.19. Skupštini je prisustvovalo 15 osnivača i to: Milutin Milanović, Dobrivoje Todorović, Vlado Marunić, Milan Komar, Nikola Sokolić, Vladimir Milatović, Ljubisav Prole, Milovan Vrcelj, Sava Nikolić, Džemail Paučinac, RatkoVučetić Vojislav Medić, Gojko Šolajić, Simo Panić i Nikola Otaš.

            Prvi predsednik udruženja bio je Milan Komar, zamenik predsednika Dobrivoje Todorović, sekretar Vojislav Medić i članovi Upravnog odbora Sava Nikolić i Vladimir Milatović.

            Izabran je i Nadzorni odbor od 3 člana i to: predsednik Nikola Sokolić, zamenik predsednika Gojko Šolajić i član Nikola Otaš.

            Lice ovlašćeno za zastupanje u postupku upisa u registar je Vojislav Medić, 11070 Novi Beograd, Milentija Popovića 18/8.